Meno:Jozef
Priezvisko:Fekiač
Názov:Dospelé jazyky k Lindenmayerovým systémom
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2012
Kµúčové slová:L-systémy, dospelé jazyky
Abstrakt:Práca sa zaoberá jazykmi generovanými L-systémami 0L, dospelými jazykmi triedy A0L, jazykmi generovanými L-systémami s viacero tabu�kami pravidiel na odvodzovanie T0L a dospelými jazyky triedy AT0L. 􏰂alej jazykmi generovanými systémami s interakciou IL, triedou dospelých jazykov AIL a vz ́ahmi medzi triedami jazykov generovanými L-systémami a jazykmi Chomského hierarchie.

Súbory bakalárskej práce:

fekiacfinal.pdf