Meno:Igor
Priezvisko:Liška
Názov:Ochrana PDF súborov proti kopírovaniu textu
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:PDF, TeX, LaTeX, kopírovanie
Abstrakt:Ochrana autorského vlastníctva trápi nespočetné množstvo autorov publikácií, prezentácií a elektronických kníh. Naskytá sa tu priestor pre systém s jednoduchou obsluhou, ktorý by dokázal znemožniť kopírovanie obsahu chránených diel cez schránku operačného systému. Riešenie, ktoré sme navrhli a implementovali v tejto práci sa síce vzťahuje len na PDF dokumenty vytvorené v sadzbovom programe LaTeX, ale ponúka možnosť tvoriť diela s neskopírovateľným obsahom s využitím šifrovania na úrovni fontov. Presnejšie, kopírovanie nie je znemožnené, ale skopírovaný text zo šifrovanej časti dokumentu je len nezmyselný zhluk znakov. Myšlienka riešenia je založená na technológii virtuálnych fontov v TeXu, ktoré umožňujú prekódovanie znakov a na úprave Adobe Type 1 fontov pre korektný vizuálny vzhľad. Finálny produkt tejto práce je funkčný program schopný vyprodukovať šifrovaný PDF dokument.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
CD.zip