Meno:Albert
Priezvisko:Herencsár
Názov:Kryptografická mena Bitcoin
Vedúci:RNDr. Peter Gaži, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:Bitcoin, transakcia, blok, ťažba Bitcoinov, bloková reťaz, anonymita, bezpečnosť, zraniteľnosť
Abstrakt:Bitcoinový systém je decentralizovaný systém elektronickej peňažnej meny, ktorý v súčasnosti získava čoraz väčšiu popularitu. Táto práca popisuje fungovanie Bitcoinového systému z technického hľadiska a zaoberá sa otázkami bezpečnosti systému a anonymity používateľov. Ako príklad zraniteľnosti systému autor predstavuje svoju softvérovú aplikáciu, ktorá umožňuje vkladať cudzie (nesystémové) dáta do databázy Bitcoinového systému.

Súbory bakalárskej práce:

bak.pdf
cd.zip