Meno:Jakub
Priezvisko:Uhrík
Názov:Návrh a vývoj internetovej aplikácie pre správu rezervácií
Vedúci:RNDr. Tomáš Kulich, PhD.
Rok:2012
Kľúčové slová:internetová aplikácia, rezervácie, portál, MVC
Abstrakt:Naša bakalárska práca sa zaoberá návrhom a vývojom internetovej aplikácie pre správu rezervácií. Zamerali sme sa na dôležité časti návrhu aplikácie: ciele aplikácie, skupiny základných používateľov, tvorbu obsahovej štruktúry a navigácie. Vysvetlili sme podstatné časti vybranej architektúry a použitých technológií. Následne sme popísali použitie technológií pri vývoji aplikácie. Do podrobna sme rozpracovali fungovanie prehliadačovej aplikácie ako aj serverového jadra poskytujúceho API.

Súbory bakalárskej práce:

jakub_uhrik.pdf