Meno:Jakub
Priezvisko:Jančina
Názov:Rýchle testy prvočíselnosti pre obmedzený rozsah vstupov
Vedúci:RNDr. Michal Forišek, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:rýchly test prvočíselnosti, prvočísla, Rabin-Millerov test
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá hľadaním rýchleho deterministického testu prvočíselnosti pre nezáporné čísla menšie ako 2^32 respektíve menšie ako 2^64. Výsledkom tejto práce je 1-kolový deterministický Rabin-Millerov test korektný pre čísla menšie ako 2^32 s pamäťovou zložitosťou 3808 bitov a 2-kolový deterministický Rabin-Millerov test korektný pre čísla menšie ako 2^64 s pamäťovou zložitosťou 512KiB.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
prime.zip