Meno:Andrej
Priezvisko:Skok
Názov:Bezpečnostné aspekty inteligentných televízorov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2014
Kľúčové slová:informačná bezpečnosť, inteligentný televízor
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá prehľadom platforiem inteligentných televízorov a ukážkami vybraných útokov na ne. Súčasne sa zameriava na odhalenie a demonštráciu nových ciest na obídenie ochranných mechanizmov platformy Samsung Smart TV a hodnotí ich dopad na súkromie používateľa.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf