Meno:Adam
Priezvisko:Mikušovský
Názov:Efektívne vyhľadávanie záznamov v databáze dbNSFP
Vedúci:Mgr. Jaroslav Budiš
Rok:2015
Kľúčové slová:Genetický variant, Databáza dbNSFP, Efektívne dátové štruktúry
Abstrakt:Databáza dbNSFP zhromažďuje údaje o genetických variantoch v textových súboroch typu TSV. Veľký objem dát komplikuje vyhľadanie potrebných záznamov. Navyše údaje majú špecifické usporiadanie vo forme intervalov, vďaka čomu je možné použiť efektívnejší spôsob získania požadovaných údajov. Cieľom bakalárskej práce bolo implementovať a porovnať viacero dátových štruktúr na získavanie dát s tejto databázy, ako aj porovnanie z existujúcou SQL a NoSQL databázou. Výsledkom práce je nosný zdroj atribútov genetických variantov pre webovú službu Variant Annotation Service.

Súbory bakalárskej práce:

Mikusovsky.pdf