Meno:Tomáš
Priezvisko:Paulík
Názov:Útok na digitálne elektronické kľúče pomocou časového postranného kanálu
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:iButton, Arduino, RAK DEK, časový postranný kanál
Abstrakt:Práca preveruje bezpečnosť prístupových systémov, ktoré využívajú elektronické kľúče iButton. Konkrétne sa venujeme prístupovému systému RAK DEK. Pomocou zariadenia Arduino UNO simulujeme iButton pri komunikácii s RAK DEK. V práci poukazujeme na slabinu v bezpečnosti zariadenia RAK DEK. Zaoberáme sa spôsobom objavenia slabiny a realizáciou úspešného útoku s využitím časového postranného kanálu. Uvádzame využité zariadenia a program, ktorým útok realizujeme.

Súbory bakalárskej práce:

tomas_paulik_bc.pdf
priloha.zip