Meno:Roman
Priezvisko:Hudec
Názov:Interakcia medzi telefónom s OS Android a počítačom s OS Linux
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček, PhD.
Rok:2015
Kľúčové slová:android, fuse, prenos súborov, dáta zo senzorov, QR kód
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sme navrhli a implementovali protokol pre jednoduchý prenos súborov a senzorických dát medzi OS Android a OS Linux a systém pre prenos šifrovacieho kľúča pomocou QR kódu. Navrhnutý protokol je rozšíriteľný a podporuje šifrovanie celej komunikácie a integráciu do súborového systému pomocou knižnice FUSE.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf
hudec-bakalarka.tar.gz