Meno:Jozef
Priezvisko:Brandys
Názov:Analýza rodín internetových robotov
Vedúci:Mgr. Martin Jurčík
Rok:2015
Kľúčové slová:botnet, bot, bankové botnety, malwér, škodlivý kód
Abstrakt:Botnety, ktoré sú siete kompromitovaných zariadení, sa stali veľkou hroz- bou internetu. Práca je sondou narastajúcej hrozby, popisujúca aktuálne po- znatky a trendy týkajúce sa botnetov. Venuje sa popísaniu botnetov pomo- cou ukážok ich životného cyklu, komunikačných sieti a motivácií útočníkov. Taktiež popisuje možnosti ich analýzy a detekcie, ktorých cieľom je botnet zneškodniť. Špeciálna pozornosť sa v práci dostáva bankovým botnetom.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarka.pdf