Meno:Frederik
Priezvisko:Koľbík
Názov:Ukladanie hesiel v open-source programoch
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek, PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:heslo, hašovacia funkcia, bcrypt, PBKDF2, soľ, bezpečnosť
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou ukladania používateľských hesiel open-source programami. Prvá časť práce obsahuje prehľad rôznych metód a funkcií, ktoré sa používajú pri ukladaní hesiel a ich výhody a nevýhody. V druhej časti práce je prehľad konkrétnych programov, skúmame aké funkcie používajú, aké sú hodnoty parametrov a aké sú ďalšie možnosti konfigurácie pri ukladaní hesiel. Na záver práca obsahuje stručné zhrnutie a zhodnotenie súčasného stavu.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf