Meno:Ľuboš
Priezvisko:Miklošovič
Názov:Nástroj na detekciu indikátorov kompromitácie v systémoch Windows
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček PhD.
Rok:2016
Kľúčové slová:indikátor kompromitácie, bezpečnosť, OS Windows, detekcia, škodlivý softvér
Abstrakt:Cieľom práce je navrhnúť a implementovať nástroj na detekciu indikátorov kompromitácie na OS Windows. Vytvorená aplikácia bude schopná detegovať prítomnosť indikátorov ako výskyt súboru s určeným menom alebo hashovacou hodnotou obsahu, prítomnosť procesu, mutexu, komunikačného objektu, certifikátu, DNS záznamu, kľúča v registroch alebo ich logickej kombinácie. Aplikácia bude spustiteľná na systémoch Windows XP SP2 až Windows 10 a Windows server 2003 SP1 až 2012 R2. Aplikácia nebude vyžadovať inštaláciu dodatočných komponentov. Aplikácia bude schopná načítať definície indikátorov voliteľne zo súboru alebo zo servera a výsledky kontroly zapísať tiež voliteľne do súboru alebo odoslať na server.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
aplikacia.zip