Meno:Ladislav
Priezvisko:Feldsam
Názov:Infračervený ovládač pre Android zariadenia
Vedúci:RNDr. Peter Borovanský, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:Android, hardvér, infračervený signál, ovládač
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť aplikáciu pre Android, ktorá eliminuje potrebu viacerých ovládačov na ovládanie viacerých zariadení s infračerveným signálom. Práca zahŕňa vlastný hardvérový modul, ktorý skenuje a generuje infračervený signál. Ten je generovaný aplikáciou a je zosilnený externým zdrojom, alebo batériou zariadenia kvôli väčšiemu dosahu ovládania. Každé zariadenie má iné hraničné tolerancie infračerveného signálu, ktoré sú v aplikácii možné nastaviť pre rôzne zariadenia (manuálne aj semi-automaticky). Každý naskenovaný/dekódovaný signál využíva jedno z týchto nastavení pre optimálne fungovanie. Aplikácia ponúka užívateľovi podobné rozhranie ku klasickým ovládačom, ktoré si môže prispôsobiť. Každému tlačidlu užívateľ môže nastaviť viacej signálov. To umožní, aby mohol ovládať jedným stlačením viacej funkcií jedného zariadenia, alebo viacerých rôznych zariadení sekvenčne naraz.

Súbory bakalárskej práce:

IR_ovládač_bakalárka.pdf
Zdrojové kódy.zip