Meno:Filip
Priezvisko:Mišún
Názov:Alternating Weighted Automata over Commutative Semirings
Vedúci:RNDr. Peter Kostolányi
Rok:2017
Kľúčové slová:alternujúci automat s váhami, alternácia, formálny mocninový rad, komutatívny polokruh
Abstrakt:V práci definujeme a skúmame nové rozšírenie alternujúcich konečných automatov, v ktorom má každý prechod priradenú váhu z nejakého komutatívneho polokruhu, disjunkcie sú nahradené súčtami a konjunkcie sú nahradené súčinmi. Takto definované automaty nazývame alternujúcimi automatmi s váhami. Skúmame triedu formálnych mocninových radov realizovaných alternujúcimi automatmi s váhami a rôzne spôsoby, ktorými možno túto triedu charakterizovať. Hlavným výsledkom dokázaným v práci je charakterizácia triedy komutatívnych polokruhov, pre ktoré sú automaty s váhami a alternujúce automaty s váhami rovnako silné. Skúmame uzáverové vlastnosti tried formálnych mocninových radov realizovaných alternujúcimi automatmi s váhami.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf