Meno:Filip
Priezvisko:Matušák
Názov:Farbenia kubických grafov Steinerovskými konfiguráciami
Vedúci:prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:Steinerovský systém trojíc, farbenie, snark, programový systém na vyhľadávanie farbení
Abstrakt:Táto práca je zameraná na konštrukciu snarkov, ktoré sa nedajú pokryť štyrmi per- fektnými páreniami. Využívame fakt, že pokrytie snarku štyrmi perfektnými páreniami je ekvivalentné farbeniu snarku konkrétnou konfiguráciu 10 bodov a 6 priamok v 3- rozmernom projektímnom priestore nad 2-prvkovým poľom. Naimplementovali sme program, ktorý testuje zafarbiteľnosť snarkov touto konfiguráciou a tiež farebné vlast- nosti častí grafov. Pomocou vlastností, ktoré sme odhalili, sme potom konštruovali snarky, ktoré sa nedajú pokryť štyrmi perfektnými páreniami.

Súbory bakalárskej práce:

FilipMatušákBakalárskaPráca.pdf
matusak21494838229125.zip