Meno:Dušan
Priezvisko:Javorek
Názov:Rozpoznanie fontu v dokumentoch
Vedúci:RNDr. Elena Šikudová, PhD.
Rok:2017
Kľúčové slová:Visual Font Recognition Problem, Canny-SURF, Detekcia fontu
Abstrakt:V tejto práci predstavujem algoritmus na detegovanie fontu, ktorý je plne automatizovaný a spadá do kategórie problému Visual Font Recognition, ktorý je veľmi zanedbavaný komunitou zaoberajúcou sa počítačovým videním. Dal by sa nazvať aj Canny-SURF Font Recognition program, kedže využíva dva hlavné algoritmy: Canny Edge Detection a Speeded-Up Robust Features na zisťovanie fontu. Bol testovaný na 40 snímkach obsahujúcich každá jeden font s textom, ktorý obsahoval len písmená z anglickej abecedy. Fonty boli hlavne zo sans a serif-sans rodín. Na testovacích dátach dosahoval úspešnosť detekcie od 85% až po 92.5% s priemernou úspešnosťou 89.16%.

Súbory bakalárskej práce:

Zdrojaky.rar
main.pdf