Meno:Lenka
Priezvisko:Stúpalová
Názov:Dôsledky zmien v kryptografických algoritmoch
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2017
Kľúčové slová:kryptografické algoritmy, zmeny v algoritmoch, prejavy zmien v algoritmoch, hashovacie funkcie, PRNG
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa venujeme vplyvom zmien v kryptografických algoritmoch na ich výsledné vlastnosti. V práci sme postupne aplikovali rôzne zmeny na vybrané známe kryptografické algoritmy a generátory náhodných čísel. Tými boli z algoritmov: MD5, SHA-1, RC4, Murmur hash, FNV-1a a Pearson hash. Z generátorov náhodných čísel, sme sa venovali algoritmom LCG a Mersenne Twister. Následne sme sa pozreli na výsledné vlastnosti týchto zmenených algoritmov v porovnaní s vlastnosťami originálnych algoritmov. Cieľom bakalárskej práce bolo poukázať na to, že aj malé chyby v implementácií algoritmu môžu mať za následok veľké zmeny vo výsledných vlastnostiach. Prácou chceme upozorniť programátorov, aby si dávali pri implementácií týchto algoritmov pozor a nezanedbávali maličkosti. Chceme varovať aj tých, ktorí chcú do algoritmu vniesť chybu úmyselne, aby si svoje konanie radšej dobre rozmysleli.

Súbory bakalárskej práce:

mainV2.pdf
PrilohaStupalovaV2.zip