Meno:Richard
Priezvisko:Štefanec
Názov:Toky v sieťach
Vedúci:Mgr Michal Forišek
Rok:2007
Kľúčové slová:toky v sieťach, maximálny tok, Ford-Fulkerson, grafové algoritmy
Abstrakt:Problémy z rôznych oblastí sa dajú preformulovať na úlohy hladania maximálneho toku v sieti. Existuje viacero spôsobov, ako k ich riešeniu pristupovať -- najčastejšími metódami sú modifikácie algoritmu Forda a Fulkersona a metóda preflow-push. Implementovali sme niekoľko algoritmov založených na týchto metódach a niekoľko generátorov grafov. Experimentálne sme zisťovali, ktoré z algoritmov je výhodné použiť pri riešení úloh na grafoch z rôznych tried.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
graph.zip