Meno:Juraj
Priezvisko:Kerhát
Názov:Informačný systém pre základné a stredné školy
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2007
Kľúčové slová:internetová aplikácia, informačný systém
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu Informačný systém pre základné a stredné školy, ktorá by poskytla rozhranie pre komunikáciu medzi zamestnancami školy a jej žiakmi, resp. rodičmi žiakov. K dosiahnutiu tohto cieľa boli použité technológie XHTML, CSS, PHP a MySQL, ktoré spolu poskytujú silný nástroj pre tvorbu dynamických aplikácií dostupných cez sieť Internet.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf