Meno:Martin
Priezvisko:Škorupa
Názov:Vizualizácia súborového systému
Vedúci:Mgr. Matej Novotný
Rok:2007
Kľúčové slová:vizualizácia, súborový systém, interring
Abstrakt:Predkladaná práca predstavuje rôzne spôsoby vizualizácie stromov, špeciálne na príklade súborového systému. Hodnotí a porovnáva jednotlivé vizualizácie z hľadiska poskytovania vizuálnej informácie. Rozoberá rôzne problémy vznikajúce pri práci so súborovým systémom a navrhuje ich riešenia pomocou primeranej vizualizácie. Vytvorená aplikácia na vizualizáciu súborového systému pomocou metódy interring v praxi implementuje získané poznatky. Umožňuje rôzne spôsoby vizualizácie, ktoré sa využívajú na riešenie vyhľadávacích problémov. Kladie dôraz na jednoduché ovládanie a prehľadnosť. Na prevenciu change blindness využíva animáciu zmeny stavu. Využíva aj focus+context prístupy.

Súbory bakalárskej práce:

skorupa.zip