Meno:Ivan
Priezvisko:Kováč
Názov:O využívaní stavov v konečných automatoch
Vedúci:prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:deterministické konečné automaty, využívanie stavov, minimálny automat
Abstrakt:V práci sa zaoberáme rovnomerným využívaním stavov deterministických konečných automatov. Prinášame analýzu niekoľkých možných definícií pojmu "rovnomerné využívanie stavov". Ukážeme vzťah medzi minimálnym automatom v zmysle Myhill-Nerodovej vety a rovnomerne využívanými automatmi. Ďalej pracujeme s triedou jazykov, pre ktoré existuje rovnomerne využívaný automat, uvádzame základné uzáverové vlastnosti tejto triedy a zaraďujeme ju do Chomského hierarchie.

Súbory bakalárskej práce:

praca.pdf