Meno:Attila
Priezvisko:Mészáros
Názov:Systém pre zdieľanie súborov v počítačových sieťach
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2008
Kľúčové slová: bezpečná komunikácia, šifrovaný prenos, peer-to-peer, zdieľanie súborov
Abstrakt:Obsahom tejto bakalárskej práce je návrh a implementácia kompaktného systému, ktorý poskytuje informácie o zdieľaných súboroch používateľa, možnosť stiahnutia súborov povolenými osobami. Jeden z hlavných aspektov problematiky je bezpečnosť, bezpečná komunikácia medzi klientmi, s vylúčením akejkoľvek intervencie. Poskytovanie prístupových práv k zdieľaným súborom.

Súbory bakalárskej práce:

priloha.zip
bakalarmain.pdf