Meno:Kamil
Priezvisko:Kuboň
Názov:Autentifikácia jednorázovými heslamigenerovanými pomocou mobilného telefónu
Vedúci:RNDr. Jaroslav Janáček
Rok:2008
Kľúčové slová:jednorázové heslo, autentifikácia, mobilný telefón, Linux
Abstrakt:V tejto práci sa popisuje realizácia systému na autentifikáciu jednorázovými heslami generovaných pomocou kryptografickej funkcie HMAC s hashovacou funkciou SHA1. Heslá užívateľ generuje pomocou mobilného telefónu. Serverová čast systému je postavená na platforme Linux s použitím webmailu SquirrelMail.

Súbory bakalárskej práce:

kod.zip
praca.pdf