Meno:Rudolf
Priezvisko:Starovský
Názov:Cyklická hranová súvislos» kubických grafov
Vedúci:RNDr. Edita Máčajová, PhD.
Rok:2008
Kµúčové slová:cyklická hranová súvislos», cyklický hranový rez, snarky
Abstrakt:V tejto práci sa venujem cyklickej hranovej súvislosti kubických grafov. Popisujem jej význam a prepojenie medzi niektorými otvorenými problémami z teórie grafov. Venujem sa aj algoritmu od Dvořáka, Káru, Kráµa a Pangráca na počítanie cyklickej hranovej súvislosti a jeho implementácii. Ako prílohu prikladám program na počítanie cyklickej hranovej súvislosti kubických grafov.

Súbory bakalárskej práce:

bc.pdf
bc.tgz