Meno:Tomáš
Priezvisko:Žubrietovský
Názov:Automatická kryptoanalýza súčtu dvoch otvorených textov
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:Vernamova šifra, One-time Pad, Two-time pad problém, XOR
Abstrakt:V tejto bakalárskej práci sa venujem automatickej kryptoanalýze súčtu dvoch otvorených textov písaných v slovenskom jazyku. Problému ako zo XOR-u dvoch otvorených textov získať tieto dva otvorené texty sa hovorí aj two-time pad problém a je ho možné riešiť viacerými metódami. Ako východiskovú metódu pre riešenie tohto problému som použil metódu z článku A natural language approach to automated cryptoanalysis of two time pads, ktorú som implementoval aj v mojom programe. Na tomto programe som vykonal viaceré testy a ich úspešnosť porovnal s testami tejto metódy pre anglický jazyk.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf
zubrietovsky.zip