Meno:Peter
Priezvisko:Lenčéš
Názov:Kolmogorovská zložitosť
Vedúci:Doc. RNDr. Dana Pardubská PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:Kolmogorovská zložitosť, metóda nestlačiteľnosti, formálne jazyky, triediace algoritmy, grafy
Abstrakt:Kolmogorovská zložitosť sa ukazuje ako jednoduchý, intuitívny a veľmi silný nástroj na dokazovanie tvrdení z mnohých oblastí matematiky a informatiky. Práca uvádza niektoré základy a terminológiu potrebnú na pochopenie problematiky. Vysvetľuje Kolmogorovskú zložitosť ako takú, čím buduje aparát na zavedenie pojmu nestlačiteľnosti, čo vyústi do tzv. metódy nestlačiteľnosti, ktorej výklad a ukážky využitia tvoria nosnú časť práce. Záverečná kapitola poskytuje podrobné dôkazy mnohých tvrdení, ktoré demonštrujú niektoré jej dôležité výsledky. Dôkazy tu uvedené pokrývajú oblasť formálnych jazykov a automatov, zložitosti algoritmov a náhodných grafov.

Súbory bakalárskej práce:

Kolmogorovska_zlozitost.pdf