Meno:Lukáš
Priezvisko:Hlavička
Názov:Bezznalostné dôkazy
Vedúci:doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:zero-knowledge, interaktívny dôkaz, Arthur-Merlin games
Abstrakt:Práca sa zaoberá bezznalostnými dôkazmi. Snaží sa podať ucelený prehľad modelov bezznalostných dôkazov, pričom sa snaží prezentovať najdôležitejšie výsledky v tejto oblasti za takmer štvrťstoročie od ich zavedenia. V prvej časti prezentujeme neformálne ideu bezznalostných dôkazov, ktorú formalnejšie rozoberáme v druhej časti. V poslednej časti sa venujeme variantom bezznalostných dôkazov s orákulom, ako aj resetovateľnosti jednotlivých účastníkov komunikácie.

Súbory bakalárskej práce:

core.pdf