Meno:Martin
Priezvisko:Námešný
Názov:Aproximačné algoritmy na určenie priesečníkového čísla grafov
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD
Rok:2008
Kľúčové slová:lineárne priesečníkové číslo, fixované lineárne priesečníkové číslo, heuristiky, aproximácie
Abstrakt:V tejto práci sa venujem heuristikám, ktoré minimalizujú lineárne priesečníkové číslo a lineárne priesečníkové číslo s fixovanou permutáciou vrcholov. V prvej časti popisujem princíp a popis algoritmov a v ďalšej časti porovnávam jednotlivé heuristiky podľa výsledkov, ktoré dosiahli na niekoľkých triedach grafov. V práci sú použité algoritmy rôznych druhov od jednoduchých greedy algoritmov, cez neurónové siete a semidefinitné programovanie až po genetický algoritmus a simulované žíhanie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalar.pdf