Meno:Martin
Priezvisko:Bies
Názov:Aplikácia na monitorovanie prípravy obhajoby dizertácie
Vedúci:doc. RNDr. Pavol Ďuriš, Csc.
Rok:2008
Kľúčové slová:monitor, PHP, MYSQL
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, analýzou a vývojom webovskej aplikácie pre monitorovanie priebehu prípravy obhajoby dizertácie. Zaoberá sa podrobným popisom programu po technickej aj užívateľskej stránke. K bakalárskej práci je priložená výsledná aplikácia pre monitorovanie prípravy obhajoby dizertácie.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca.pdf
docmonitor.zip