Meno:Michal
Priezvisko:Kevický
Názov:Útoky na kryptograficky silné hashovacie funkcie
Vedúci:Mgr. Peter Košinár
Rok:2008
Kľúčové slová:informačná bezpečnosť, kompresné funkcie, kryptograficky silné hashovacie funkcie, kolízie, útoky
Abstrakt:Práca si kladie za cieľ poskytnúť problematiky neznalému čitateľovi ucelený prehľad používaných kryptograficky silných hashovacích funkcií súčasnosti. Zrozumiteľnou cestou ilustrovať ich anatómiu, poukázať na možnosti ich využitia a rovnako aj ich slabiny. Ďalej oboznámiť s históriou doteraz známych útokov na ne, aktuálnu úroveň bezpečnosti, ktorú poskytujú. Poprípade ilustrovať ďalšie možné smerovanie a trendy v oblasti prekonávania bezpečnosti existujúcich funkcií a tvorby funkcií nových.

Súbory bakalárskej práce:

20080613_kevicky_bct_utoky_na_kryptograficky_silne_hashovacie_funkcie.pdf