Meno:Marek
Priezvisko:Sagan
Názov:Dokazovanie správnosti programov Floydovou metódou induktívnych podmienok
Vedúci:RNDr. Borislav Šuster SCs.
Rok:2008
Kľúčové slová:program, dôkaz, Floyd
Abstrakt:Táto práca ponúka jeden z možných pohľadov na dôkaz správnosti programu. A to matematickú metódu dokazovania správnosti programov, ktorú pôvodne predložil v článku z roku 1967 R. W. Floyd, dnes sa bežne nazýva metódou induktívnych podmienok, resp. Floydovou metódou. Dôkaz je v ďalšej časti vyskúšaný na náročnejšom príklade, ktorý vyčerpávajúco ilustruje túto metódu dôkazu správnosti programu.

Súbory bakalárskej práce:

Obal.pdf
Uvod.pdf
Ostatne.pdf