Meno:Juraj
Priezvisko:Meą»ánek
Názov:Jadro rozvrhovacieho systému
Vedúci:RNDr. Mária Pastorová
Rok:2008
Kµúčové slová:podpora rozvrhovania, Spring framework, PostgreSQL
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá jadrom podporného rozvrhovacieho systému. Ide o webovskú aplikáciu postavenú na platforme Java, ktorej primárnym cieµom je poskytnú» nástroj na tvorbu a meneľovanie rozvrhov v prostrediach, kde automatizovaná tvorba rozvrhov nie je moľná. Plynulým spôsobom sa prechádza od otázok vnútornej logiky a návrhu systému, cez samotnú implementáciu s popisom technológií, aľ po otázky bezpečnosti a stability systému.

Súbory bakalárskej práce:

mestanek.pdf