Meno:Eva
Priezvisko:Porvazníková
Názov:Systém pre evidenciu a kategorizáciu štandardizačných materiálov
Vedúci:Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2008
Kľúčové slová:webová aplikácia, ASP.NET, štandardy
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť systém na evidenciu a kategorizáciu materiálov z oblasti informačnej bezpečnosti. Táto webová aplikácia je určená hlavne členom technickej komisie SÚTN ako podporný nástroj pre udržanie prehľadu o materiáloch v štandardizačnom procese a ich jednoduché vyhľadávanie podľa kritérií a kategórií.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska praca-eva porvaznikova.pdf