Meno:Ivana
Priezvisko:Hudáková
Názov:Zložitostné aspekty konečných automatov
Vedúci:prof. Branislav Rovan
Rok:2007
Kľúčové slová:konečné automaty, popisná zložitosť, algoritmy
Abstrakt:V práci prinášame prehľad najdôležitejších výsledkov z oblasti zložitosti konečných automatov. Popisujeme praxou motivované problémy a prezentujeme ich riešenia na úrovni teórie formálnych jazykov. Zaoberáme sa efektívnosťou týchto riešení, t.j. ich pamäťovou a časovou zložitosťou. Tam, kde nie je známe efektívne riešenie problému, venujeme sa riešeniam pre čiastkové úlohy.

Súbory bakalárskej práce:

Zlozitost_KA.pdf