Meno:Michal
Priezvisko:Klempa
Názov:Využitie princípu MDL v strojovom učení
Vedúci:Mgr. Ľuboš Steskal
Rok:2009
Kľúčové slová:MDL, ad-hoc coding, clustering, pitch contour
Abstrakt:V práci sa venujeme zhlukovaniu a následne ad-hoc kódovaniu melodických obálok viet slovenského jazyka. Cieľom práce je nájsť základné typy priebehov melodických obálok viet pre potreby syntézy reči. Prostredníctvom ad-hoc kódov (ne)pravdepodobnostného MDL hľadáme globálne minimum kódových dĺžok pre zhlukované melodické obálky viet. Výsledkom práce je návrh na~optimálne počty a typy melodických obálok viet získaných zo zdrojových dát.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf