Meno:Matúš
Priezvisko:Fedák
Názov:Vzdialenosti na stromoch
Vedúci:Prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD.
Rok:2009
Kľúčové slová:Editačná vzdialenosť stromov, Obmedzená editačná vzdialenosť stromov
Abstrakt:Práca sa zaoberá algoritmami na výpočet vzdialeností stromov. Venuje sa najmä editačnej vzdialenosti stromov a obmedzenej editačnej vzdialenosti stromov. Prezentuje doteraz známe algoritmy na výpočet editačnej vzdialenosti usporiadaných stromov a ukazuje dôkaz NP úplnosti problému editačnej vzdialenosti neusporiadaných stromov. Pre obmedzené editačné vzdialenosti predstavuje algoritmus pre usporiadané aj neusporiadané stromy. Okrem prezentácie algoritmov sa práca venuje rozboru efektívnosti (časovej zložitosti) jednotlivých algoritmov.

Súbory bakalárskej práce:

VzdialenostiNaStromoch.pdf