Meno:Martin
Priezvisko:Melicherčík
Názov:Paralelné filtrovanie štruktúrovaných mračien bodov vedené intenzitnou textúrou v CUDA
Vedúci:RNDr. Martin Madaras, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:paralelné spracovanie obrazu, CUDA, 3D skener, štruktúrované svetlo, guided filter
Abstrakt:V práci sa zaoberáme filtrovaním štruktúrovaných mračien bodov vygenerovaných 3D skenerom na báze štruktúrovaného svetla. Cieľom filtrovania je vyhladiť povrch objektov skenovanej scény a pritom zachovať ich hrany ostré. Tento problém rieši známy bilaterálny filter, zlyháva však, ak je v scéne veľký uhol normály skenovaného povrchu objektu od kamery skenera. Vtedy povrch nevyhladí dobre. Takýto povrch zvládne vyhladiť trilaterálny filter, ktorý je však výpočtovo zložitejší. Chceme nájsť a implementovať rýchlu robustnú filtrovaciu techniku, ktorá takéto povrchy zvládne v čase podobnom bilaterálnemu filtru. Ako pomocnú informáciu pri filtrovaní môžeme použiť intenzitnú textúru scény z kamery skenera. Filtrovacou techikou, ktorú sme v tejto práci vybrali a implementovali na CPU a potom paralelne na GPU je guided filter. Tento filter používa pomocný vstupný obraz. Intenzitnú textúru treba pre guided filter upraviť, aby spĺňala jeho predpoklady. Po úprave intenzitnej textúry aplikujeme guided filter na dáta zo skenera a porovnáme jeho efektiviu a výsledky s bilaterálnym filtrom.

Súbory bakalárskej práce:

bakalarska_praca_final_verzia.pdf
implementacia.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

Obhajoba (2).pdf

Upraviť