Meno:Matej
Priezvisko:Novota
Názov:Bezpečnostná analýza školského informačného systému EduPage
Vedúci:RNDr. Richard Ostertág, PhD
Rok:2021
Kľúčové slová:EduPage, bezpečnosť, cross-site scripting, osobné údaje
Abstrakt:EduPage je modulárny školský systém, ktorý v posledných rokoch používa veľa slovenských (ale aj množstvo zahraničných) stredných a základných škôl. V práci sme sa na bližšie pozreli na niektoré časti tohto systému. Primárne sme testovali odolnosť systému voči rôznym útokom a taktiež sme odhalili niekoľko bezpečnostných zraniteľností. Tieto zraniteľností umožňovali prístup ku osobným údajom iných užívateľov systému. Väčšinu sa však podarilo opraviť.

Súbory bakalárskej práce:

main.pdf

Súbory prezentácie na obhajobe:

prez_obhajoby.pdf

Upraviť