Meno:Martin
Priezvisko:Stolárik
Názov:Výučbový robot vytvorený na 3D tlačiarni
Vedúci:Mgr. Pavel Petrovič, PhD.
Rok:2021
Kľúčové slová:výucbový robot, arduino, otto, vizuálny programovací jazyk
Abstrakt:V práci sa zaoberáme vývojom desktopovej aplikácie s grafickým používateľským rozhraním, modulárnym systémom, ktorý umožňuje programovať jednoduché edukačné roboty riadené mikropočítačom Arduino. Vzniká aplikácia primárne určená pre začínajúcich, mladistvých programátorov vo veku 10 až 15 rokov. Riadiaci program robota je možné tvoriť prostredníctvom navrhnutého vizuálneho programovacieho jazyka, ktorý je následne transformovaný do reprezentácie v jazyku C (používateľ jazyk C ovládať nemusí). Prepojenie s kompilátorom Arduino IDE umožňuje jednoduché nahranie vytvoreného programu priamo do mikropočítača. So spusteným riadiacim programom je následne, po pripojení rozhrania USB možné v termináli obojsmerne sériovo komunikovať. Súčasťou aplikácie je modul pre simuláciu, v ktorom možno zobraziť sériu pohybov jednoduchých choreografií vytvorených pre robota Otto.

Súbory bakalárskej práce:

stolarik.pdf
stolarik.zip

Súbory prezentácie na obhajobe:

stolarik_obhajoba.pdf
01_otto.mp4
02_app.mp4

Upraviť