Meno:Tibor
Priezvisko:Bajzík
Názov:Broadcasting on Butterfly Network with Dynamic Faults
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, PhD.
Rok:2006
Blok:APV
Kµúčové slová:Broadcating, Butterfly Network, Wrapped Butterfly Network, shoutcasting
Abstrakt:In diploma thesis I prove basic constrains on broadcasting time on Butterfly Network.

Súbory diplomovej práce:

thesis.pdf