Meno:Monika
Priezvisko:Steinová
Názov:On the power of local orientations
Vedúci:doc. RNDr. Rastislav Královič, Ph.D.
Rok:2007
Blok:APV
Kľúčové slová:local orientation, mobile computing, distributed algorithm
Abstrakt:V práci reprezentujeme sieť pomocou jednoduchého neorientovaného grafu. V tejto sieti vrcholy nemajú žiadne identifikátory, a teda z pohľadu siete sú rovnaké. Jediné používané identifikátory sú označenia hrán z pohľadu vrcholu, tie musia byť jednoznačné (toto voláme lokálna orientácia). Ďalej definujeme jednoduchého agenta -- tzv. RH-agenta, ktorý sa v tomto grafe pohybuje podľa pravidla pravej ruky (z vrcholu vždy odíde hranou nasledujúcou po tej, ktorou prišiel). Naším cieľom je navrhnúť algoritmus pre agenta -- predpočítavateľa, ktorý je vložený do grafu pred RH-agentom a jeho cieľom je výmenami identifikátorov hrán vo vrcholoch zabezpečiť, aby sa RH-agent v grafe vedel svojím prechádzaním dostať do všetkých vrcholov. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť s minimalizáciou množstva použitej pamäte. Ukazujeme polynomiálny algoritmus riešiaci náš problém, ktorý potrebuje na predspracovanie grafu s $N$ vrcholmi $O(\log N)$ pamäte pre predpočítavateľa a jeden pebble. Ďalej ukazujeme, ako sa dá tento algoritmus upraviť tak, aby stačilo $O(1)$ pamäte pre predpočítavateľa. V tomto prípade nie je vyriešené zastavenie predpočítateľa v takej malej pamäti.

Súbory diplomovej práce:

steinova_thesis.ps
steinova_thesis.pdf