Meno:Ondrej
Priezvisko:Svačina
Názov:Proces integrácie aplikácií
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:integrácia aplikácií, proces, prípadová štúdia, Univerzita Komenského
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá procesom integrácie aplikácií, teda činnosťami, ktorých cieľom je vytvoriť integrovaný informačný systém – informačný systém, v ktorom si aplikácie navzájom poskytujú potrebné dáta a procesy, komunikujú efektívne a s minimálnou údržbou. Prezentovaný proces nezávisí na žiadnej technológii, dokonca nie je závislý ani na žiadnom konkrétnom prístupe k integrácii aplikácií. Cieľom bolo navrhnúť dostatočne univerzálny proces, ktorý by bol schopný zachytiť celý životný cyklus integračných projektov, od prvotných krokov cez analýzu, návrh až po odovzdanie do prevádzky. Možnosti jeho ďalšieho rozpracovania sú načrtnuté v závere. Popri procese zmieňujeme aj kritériá kvality v kontexte integrácie aplikácií. V druhej časti ilustrujeme proces integračným projektom na Univerzite Komenského, kde uvádzame aj čiastkové výsledky. V integračnom projekte sme zanalyzovali potreby integrácie vybraných systémov, navrhli čiastočnú integračnú architektúru a pripravili návrh integrácie. Súčasťou práce je aj stručný úvod do problematiky integrácie aplikácií, prehľad integračných prístupov a ich súvis s technologickými aspektmi.

Súbory diplomovej práce:

dp_final_web.pdf