Meno:Martin
Priezvisko:Zlatý
Názov:Multimediálny Šlabikár
Vedúci:RNDr. Marek Nagy
Rok:2007
Blok:UI
Kľúčové slová:rozponávanie reči, neurónové siete, binary-pair partitioning, DTW
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním systému na rozponávanie prehovorených písmen slovenskej abecedy. Použitý bol dvojúrovňový klasifikátor založený na binary-pair partitioning metóde. Ako subklasifikátory boli použité neurónové siete a DTW algoritmus. Úspešnosť klasifikátora bola testovaná na databáze detských hlasov.

Súbory diplomovej práce:

Zlaty2007-diplomova praca.pdf
Zlaty2007-diplomova_praca-prilohy.zip