Meno:Peter
Priezvisko:Kopáč
Názov:Jednotná autentifikácia používateľov webových aplikácií na UK
Vedúci:Mgr. Pavol Mederly
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:single sign-on, webové aplikácie, správa používateľskej identity, autentifikácia
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca sa zaoberá problematikou autentifikácie používateľov webových aplikácií, poskytovaných univerzitou. Obsahuje zhrnutie problematiky, prieskum súčasného stavu oblasti autentifikácie používateľov webových aplikácií a technický návrh na implementáciu riešenia single sign-on v tomto prostredí. Prínos práce spočíva vo vykonaní prieskumu, analýzy a návrhu riešenia autentifikácie používateľov webových aplikácií pre projekt Jednotného autentifikačného systému UK. Pri spracovávaní zvolenej témy sme vychádzali z uvedenej literatúry, osobných prieskumov a skúseností, ako aj spolupráce s ostatnými členmi riešiteľského kolektívu projektu.

Súbory diplomovej práce:

kopac_diplomovka_locked.pdf