Meno:Libor
Priezvisko:Havlíček
Názov:Generátory pseudonáhodných čísel
Vedúci:doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2007
Blok:MMI
Kľúčové slová:Generátory, náhodné čísla, štatistické testovanie
Abstrakt:Cieľom tejto práce bolo popísať existujúce ako aj navrhnúť a zdôvodniť nové spôsoby testovania kvality "náhodnosti" postupnosti, resp. generátora pseudonáhodných čísel na základe jeho výstupnej postupnosti. Ďalej zorientovať sa v problematike a navrhnúť konkrétnu batériu testov, či postup ako najlepšie pristupovať k testovaniu a následne svoj výskum odskúšať na dostupných generátoroch. Na záver bolo mojou úlohou navrhnúť ďalší postup pri štúdiu náhodných/pseudonáhodných generátorov. Príloha vo forme CD obsahuje dokumenty potrebné k štúdiu generátorov, k ich implementácií, ako aj množstvo dokumentov nevyhnutných k testovaniu a štúdiu náhodnosti. Ďalej obsahuje voľne dostupné batérie testov, ako aj mnou naimplementovaný jednoduchý systém na prehľadnejšiu analýzu výsledkov testovania.

Súbory diplomovej práce:

liborhavlicek2.pdf
attachment.part1.rar
attachment.part2.rar