Meno:Michal
Priezvisko:Mikuš
Názov:Kryptograficky silné hašovacie funkcie
Vedúci:Doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD.
Rok:2007
Blok:MMI
Kľúčové slová:hašovacia funkcia, Merkle-Damgårdova konštrukcia, multikolízia, expandovateľná správa, Nostradamov útok
Abstrakt:Kryptografia je kľúčovým odvetvím súčasného digitálneho veku a hašovacie funkcie sú jedným zo základných stavebných kameňov kryptografie. Pred troma rokmi zaznamenala konštrukcia, na ktorej sú postavené všetky súčasné hašovacie funkcie, odhalenie teoretickej slabiny, ktorá spôsobila nájdenie ďalších dvoch. V tejto práci sa venujeme analýze objavených útokov a ich aplikáciám. V druhej časti popisujeme navrhnuté riešenia na vylepšenie tejto konštrukcie, ktoré vznikli ako reakcia na objavené nedostatky. V závere ponúkame porovnanie ich bezpečnosti a efektívnosti.

Súbory diplomovej práce:

diplomovka.pdf