Meno:Miroslav
Priezvisko:Pomsar
Názov:Prehlad a porovnanie content management systemov
Vedúci:RNDr. Richard Ostertag
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:CMS Obsah Weblog Wiki Metdata Hypertext
Abstrakt: Pojem Content Management System môžeme neformálne definovať ako aplikáciu umožňujúcu efektívnu správu obsahu. Pod pojmom obsah potom rozumieme akýkoľvek typ alebo časť digitálnej informácie. Správa obsahu zahŕňa funkcie ako definíciu, komunikáciu a uplatňovanie procesov pri vytváraní, respektíve prístupe k informáciám, ako aj definíciu rolí užívateľov v rámci systému. CMS aplikácie logicky oddeľujú rôzne aspekty obsahu napríklad prezentáciu, skutočný obsah, metadáta, prístupové práva, vďaka čomu sprístupňujú obsah v cielených publikáciach. Nasadenie CMS dnes zvažuje mnoho inštitúcií a organizácií. Problémom je, že pole CMS je relatívne nové a málo prebádané. Kritickým faktorom pre úspešnú integráciu CMS v rámci organizácie je voľba správnej aplikácie, teda definovanie kritérií a vyžadovaných funkcií. Cieľom práce je podanie prehľadu problematiky CMS a porovnanie vybraných opensource CMS riešení. Súčasťou práce sú tabuľky porovnania CMS podľa konkrétnych funkcií, ako aj analýza niektorých významných technológií.

Súbory diplomovej práce:

Diplomovka8.pdf