Meno:Miroslav
Priezvisko:Majdan
Názov:QoS a multicasty v prostredi OSPF
Vedúci:Ing. Ladislav Ivancik
Rok:2007
Blok:PPS
Kľúčové slová:ospf, qos, multicast
Abstrakt:Práca sa zaoberá technológiami QoS a multicast so zameraním na ich použitie v sieťach s routovacím protokolom OSPF. Popisuje teoretické základy samotného routovania, QoS routovania a multicastového routovania. Poskytuje prehľad dnešných techník, používaných na zabezpečenie QoS (DiffServ, IntServ), prehľad možností multicastového prenosu dát a popis protokolu OSPF vrátane jeho QoS a multicastových rozšírení. Podáva reálny pohľad na stav týchto technológií a ich použiteľnosť v existujúcich sieťach. Nakoniec ukazuje možné praktické využitie týchto technológií v jednoduchej sieti, kde využíva vlastnú implementáciu protokolu MOSPF a službu DiffServ implementovanú v existujúcich linuxových nástrojoch. V záverečných testoch ukazuje význam a výhody týchto technológií.

Súbory diplomovej práce:

majdan_text.pdf