Meno:Radoslav
Priezvisko:Fulek
Názov:Konvexné priesečníkové čísla vybraných tried grafov
Vedúci:RNDr. Ondrej Sýkora, DrSc.
Rok:2005
Blok:MMI
Kľúčové slová:graf, konvexné priesečníkové číslo grafu, konvexné nakreslenie grafu, Halinov graf, mriežky, simulované žíhanie
Abstrakt:Konvexné priesečníkové číslo grafu nám udáva minimálny počet dvojíc pretínajúcich sa hrán grafu, ak je nakreslený tak, že jeho vrcholy umiestníme na kružnicu a hrany kreslíme ako úsečky medzi nimi (konvexné nakreslenie grafu). V mojej práci podám jeho všeobecný dolný odhad, pre planárne grafy a mriežky M x N jeho horný odhad, pre niektoré triedy grafov (Halinov graf, mriežku 3 x N) presné výsledky konvexných priesečníkových čísel, všeobecný prehľad dosiahnutých výsledov v tejto oblasti a uvediem konvexné nakreslenie grafu do kontextu iných grafových nakreslení a algoritmov na získavanie konvexných nakreslení grafov s čo najmenším počtom priesečníkov.

Súbory diplomovej práce:

diplomka.pdf
sim.exe