Meno:Tomáš
Priezvisko:Poláček
Názov:Kombinácia automatických a vizuálnych metód dolovania dát
Vedúci:Mgr. Matej Novotný
Rok:2008
Blok:PG
Kľúčové slová:vizualizácia, dolovanie dát, K-Means, segmentácia dát
Abstrakt:Automatické a vizuálne metódy dolovania dát sú pomerne preskúmané a často používané. Prirodzene vznikla požiadavka oba prístupy skombinovať. Vychádzali sme z predpokladu, že táto kombinácia by mala priniesť pozitívne výsledky vďaka využitiu dobrých vlastností oboch metód. V práci sme sa zamerali na segmentáciu dát pomocou K-Means algoritmu. Rozšírili sme ho pomocou vizuálneho zadávania stredov zhlukov a vizuálného definovania oddeľujúcich nadrovín. Podarilo sa nám zachytiť a vizualizovať proces segmentácie dát a umožniť jeho opätovné použitie na iné dáta. Všetky prezentované postupy sme implementovali v aplikácii, ktorá je súčasťou práce. Ukázalo sa, že zvolený spôsob rozšírenia K-Means algoritmu priniesol presnejšie vypočítanie zhlukov v dátach. Vďaka vizuálnej prezentácii analytického procesu sú vypočítané výsledky jasnejšie a dôveryhodnejšie. Aplikácia vďaka vizualizácii a interakcii využíva vo väčšej miere skúsenosti používateľa ako bežné automatické metódy.

Súbory diplomovej práce:

Diplomova_praca_Tomas_Polacek.pdf
aplikacia.zip
Data.zip
Pouzivatelsky_manual.zip
Ukazkovy_projekt.zip
prezentacia.pdf
prezentacia.pdf